ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 11 ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)


เมื่อที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี คณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักตรวจราชการที่ 11
และเจ้าหน้าที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 11
ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

จุดที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ size L
บ้านบัวทอง หมู่ที่11 ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 5,200,000 บาท

จุดที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ size L
บ้านไร่ หมู่ที่1 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 5,200,000 บาท

จุดที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง มห.ถ.30-002) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 - 8 - สวนป่า หมู่ที่8
บ้านสหนองยนาง ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท

จุดที่ 4 โครงการขุดลอกห้วยไฮน่าเชียงมอง บ้านพรานอ้น หมู่ที่4 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 983,000 บาท

จุดที่ 5 โครงการขุดลอกห้วยภูหมากก่อ บ้านพรานอ้น หมู่ที่13 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 983,000 บาท

รูปประกอบ