ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 ก.ค. 2563

ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 ของรองเลขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายไชยยศ จิรเมธากร)


วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2563 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายไชยยศ จิรเมธากร) ผอ.ส.กกภ. (นายอนุ แย้มแสง) และคณะ
ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดกระบี่) ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
และลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงระบบน้ำเสียคลองจาก ที่จังหวัดกระบี่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลางฯ ตามอำนาจรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ณ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ งบประมาณ 7,600,000 บาท

รูปประกอบ