ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 ก.พ. 2563

กำหนดการลงพื้นที่ ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี)


กำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์  สุวรรณฉวี)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นางใยอนงค์  ทิมสุวรรณ) ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) ณ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๓

 

รูปประกอบ
เอกสารแนบ