ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มี.ค. 2562

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค


      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ

ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ฯ ชั้น ๕ ศาลาว่ากลางจังหวัดอุดรธานี

      วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ

ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเป็นประธานส่งมอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ อัตราการสูบไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง จำนวน ๓ เครื่อง

เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองเดิม และพื้นที่ข้างเคียง ในเขตเทศนครสกลนคร และเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินของประชาชน

แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวิทยา จันทร์ฉลอง) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร

รูปประกอบ