ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 ก.พ. 2562

รายการ หมุนตามวัน วันที่ 31 มกราคม 2562 ช่วง "พูดคุยเรื่องโครงการแนวรั้วป้องกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์"


รายการ หมุนตามวัน วันที่ 31 มกราคม 2562 ช่วง "พูดคุยเรื่องโครงการแนวรั้วป้องกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์"

โครงการแนวรั้วกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)

เนื่องจากช้างป่าได้บุกรุกเข้ากินพืชไร่ของชาวบ้านตามระแวกเชิงเขา ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายให้เกษตรกร

https://www.facebook.com/SorKorKorPoor/videos/382569782546392/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCqqHUcdmtFMqakbKwlXDoDRbQf51G0xCg4DXWrW55urbiscFtgadHFEzC6zRBAafZv0W5uaBHrIx2s&hc_ref=ARRu_Q8QtNaXx6jsofrtx0WB4xuFi0fovW1ZP58-0zNAT7oiyTlF7SVx6ZsgWIVn_kU&fref=nf&hc_location=group

รูปประกอบ