ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 ต.ค. 2561

การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

           รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณานโยบายและมาตรการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการประชุมดังนี้