ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ธ.ค. 2563

คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตตรวจราชการที่ 10


วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) พร้อมด้วย ผอ.ส.กกภ. (นายอนุ แย้มแสง) และเจ้าหน้าที่ สปน.
ประชุมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) ณ ศาลากลางจังหวัดเลย
และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รูปประกอบ